Laajensimme palveluitamme levykuormituskokeisiin, hankimme käyttöömme nykyaikaisen ”yhden kellon” menetelmään perustuvan levykuormituslaitteen.

Mittauksissa käytämme vastapainona työmaalla olevaa kaivinkonetta, kuormaajaa, kuorma-autoa tai täryjyrää.

Levykuormituslaitteella kuormitetaan rakennetta tonnin välein 6 tonnin maksimikuormaan asti. Taipumat kirjataan ylös jokaiselta kuormitukselta. Ensimmäisen kuormituksen maksimitaipumasta lasketaan kantavuus E1 ja toisen kuormituksen maksimitaipumasta lasketaan kantavuus E2. Saaduista kantavuusarvoista lasketaan tiiviyssuhde E2/E1. (Toisesta kuormituksesta lasketun kantavuusarvon E2 suhde ensimmäisestä kuormituksesta laskettuun E1kantavuusarvoon).

Levykuormituslaitteen käyttökohteita:

  • Tiet ja kadut ennen päällystämistä
  • Pihat, pysäköintialueet
  • Talonrakentaminen (perustukset)
  • Tuulivoimalat
  • Sillanrakentaminen
  • Kaatopaikkarakentaminen

Lataa Levykuormituskokeet -esite