Käytämme kantavuusmittauksissa KUAB FWD 50 pudotuspainolaitetta. KUAB on ruotsalaisvalmisteinen ja ollut käytössä Suomessa kantavuusmittauksissa jo vuodesta 1987 lähtien, jolloin Junnu aloitti kantavuusmittaukset silloisen TVH:n palveluksessa.

Pudotuspainolaitteella mitatut taipumat ja D0 taipumasta laskettu kantavuus kuvaavat hyvin tien pinnan ja rakenteen kykyä vastustaa pysyviä muodonmuutoksia.

KUAB pudotuspainolaitteen tierakenteeseen aiheuttaman kuormituksen kesto on n.22 ms ja se vastaa hyvin raskaan liikenteen aiheuttamaa kuormitusvaikutusta.

Pudotuspainolaitteella mittauspisteiden välinä käytetään 50 metrin pisteväliä. Mittaaja voi valita mittauspisteen sijainnin vapaasti tai siirtää mittauspistettä pituussuunnassa, jos mittauspiste on tulossa kohtaan, joka ei hänen mielestään ole edustava.

Mittaustuloksista lasketaan laskentaohjelmistoilla tien kantavuus, jolloin samalla selviää rakenteen mahdolliset kantavuuspuutteet. Mitoitusohjelmistoilla lasketaan asiakkaan kantavuusvaatimuksen saavuttamiseksi tarvittava rakennekerroksen lisäämistarve.

Pudotuspainolaitteella tehtävä kantavuusmittaus on nopea ja edullinen tapa varmistua kohteen kuormituskestävyydestä. Pudotuspainolaitteen käyttökohteita:

Suunnittelua palvelevat kantavuusmittaukset:

- yleinen tieverkko

- kadut ja kaavatiet

- yksityis- ja metsäautotiet

Laadunvalvontaan kantavuusmittaukset esimerkiksi:

- päällystyskohteille

- yleisten teiden perusparannuskohteille ja kelirikkokorjauskohteille

- uusille teille ja kaduille ennen päällystämistä

- yksityisteiden perusparannuskohteille

- Erikoiskuljetusreittien kantavuusmittaukset

ROADMASTERS -esite

Kantavuusmittaus

Kantavuusmittaus yksityisteille

Kantavuusmittaus - esittelyvideo Youtubessa

Levykuormituskokeet