Markolla on vuosien kokemus GPS- pohjaisista tieverkon yleistietojen inventoinneista.

Myös muut inventoinnit onnistuvat Markolta, esimerkkinä muutama:

  • Erikoiskuljetusreittien inventointi
  • Sorateiden kunnon inventointi
  • Päällystevaurioinventointi
  • Kevytväylien vaurioinventointi
  • Runkokelirikkoinventointi
  • Pintakelirikkoinventointi
  • Valaistusinventointi
  • Ajoratamerkintäinventointi